• thám tử tư
  • thám tử

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN SÁNG CHẾ


 

   Công ty tư vấn Luật, tư vấn và thực hiện các thủ tục đại diện cho quý khách đăng ký bản quyền sáng chế một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất

   Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua 3 giai đoạn xét nghiệm như sau:

 

 

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

- Thông tư số 22/2009/TT-BTC.

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Sở hữu trí tuệ

3. Tiêu chuẩn bảo hộ:

– Có tính mới

– Có trình độ sáng tạo

- Có khả năng áp dụng công nghiệp

4. Thời gian đăng ký:

Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua 3 giai đoạn xét nghiệm như sau:

 

Nội dung xét nghiệm

Xét nghiệm hình thức

Xét nghiệm hình thức

1 tháng kể từ ngày nộp đơn

Xét nghiệm tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo.

Công bố đơn

19 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ

Công bố đơn trên Tạp chí sở hữu công nghiệp

Xét nghiệm nội dung

18 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu.

Xét nghiệm khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế

 5. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký sáng chế tại Việt Nam:

– Giấy ủy quyền

– Bản mô tả sáng chế

– Tài liệu của đơn ưu tiên. Đối với đơn PCT, không cần phải cung cấp tài liệu của đơn ưu tiên.

 

Http://Thamtutu.vn

Http://Thamtu24h.org - Http://Luatsu24h.org 

 

 Chia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

Dịch vụ thám tử

Gọi: 0932 007 007

Tư vấn thám tử
Dịch vụ luật sư

Gọi: 0944 39 6666

Dịch vụ luật sư

Dịch vụ nổi bật