• thám tử tư
  • thám tử
Tư vấn về góp vốn của cổ đông sáng lập?

Tư vấn về góp vốn của cổ đông sáng lập?

                  Mong luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề sau: Nếu trong vòng 90 ngày cổ đông sáng lập góp ko đủ số vốn cam kết, thì CTHĐQT thu hồi lại số cổ đông chưa góp bán cho người ngoài công...

Tìm kiếm

Dịch vụ thám tử

Gọi: 0932 007 007

Tư vấn thám tử
Dịch vụ luật sư

Gọi: 0944 39 6666

Dịch vụ luật sư

Dịch vụ nổi bật